TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2019
Hotărâri ale consiliului local 2018
Hotărâri ale consiliului local 2017
Hotărâri ale consiliului local 2015 - 2016
Hotărâri ale consiliului local 2011 - 2014
Şedinţe ale consiliului local
Dispoziţii ale primarului 
Proiecte de hotărâri ale consiliului local
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională 2010
- Proiectul bugetului local pentru anul 2011
- Registrul datoriei publice 
- Registrul garanţiilor locale 
- Programul de investiţii publice al comunei 
- Rapoarte de activitate : 2017

Ultima actualizare
22.01.2020
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro