TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2018
Hotărâri ale consiliului local 2017
Hotărâri ale consiliului local 2015 - 2016
Hotărâri ale consiliului local 2011 - 2014
Şedinţe ale consiliului local
Dispoziţii ale primarului 
Proiecte de hotărâri ale consiliului local
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională
        - 2010
- Proiectul bugetului local pentru anul 2011
- Registrul datoriei publice 
- Registrul garanţiilor locale 
- Programul de investiţii publice al comunei 

Ultima actualizare
15.03.2018
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro