HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2017


HCL 23 din 24.05.2017 - Aprobare deviz alimentare cu apa
HCL 22 din 24.05.2017 - Aprobarea contului de excutie a bugetului local
HCL 21 din 24.05.2017 - Privind insusirea inventarului bunurilor domeniului public
HCL 20 din 25.04.2017 - Aprobarea planului de analiza
HCL 19 din 25.04.2017 - Implementare proiect canalizare
HCL 18 din 25.04.2017 - Aprobare studiu de fezabilitate
HCL 17 din 25.04.2017 - Insusirea inventarului
HCL 16 din 25.04.2017 - Actualizare comisie speciala
HCL 15 din 27.03.2017 necesitatea finantarii ob. Dotarea cu echipamente a Scolii Gimnaziale
HCL 14 din 27.03.207 Aprobarea bugetului local pe anul 2017
HCL 13 din 27.03.2017 aprobarea prin vanzarea imobilului de la nr. 542
HCL 12 din 27.03.2017 aderarea la ADI Campia Transilvaniei
          - HCL 12 Anexa nr. 1 Act Constitutiv al asociatiei Campia Transilvana
          - HCL 12 Anexa nr. 2 Statutul Asociatie Campia Transilvaniei
HCL 11din 27.03.2017 privind aprobarea Retelei scolare pe anul 2017-2018
HCL 10 din 27.02.2017 - Asfaltare infrastructura in comuna Valea Larga
HCL  9 din 27.02.2017 - privind infiintare retelei de canalizare
HCL  8 din 27.02.2017 - trecerea din domeniul public in domeniul privat imobil 542
HCL  7 din 27.02.2017 - aprobare inchiriere prin licitatie a pasunilor comunale
HCL  6 din 27.02.2017 - privind aprobarea amenajamentului pastoral
HCL  5 din 30.01.2017
HCL  4 din 30.01.2017
HCL  3 din 30.01.2017
HCL  2 din 30.01.2017
HCL  1  din 09.01.2017 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul anual al bugetului local la incheierea exercitiului financiar pe anul 2016

Ultima actualizare
22.06.2017
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro