HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2017


HCL 54 din 22.12.2017 - Validare dispozitie primar
HCL 53 din 22.12.2017 - Validare dispozitie primar
HCL 52 din 22.12.2017 - Licitatie imobil
HCL 51 din 22.12.2017 - Stabilire taxe si impozite
HCL 50 din 15.12.2017 - Finantare cheltuieli neeligibile
HCL 49 din 06.12.2017 - Retea scolara
HCL 48 din 06.12.2017 - Rectificare buget local
HCL 47 din 06.12.2017 - Aprobare deviz lucrari
HCL 46 din 06.12.2017 - Transformare functii publice
HCL 45 din 31.10.2017 - Validare dispozitie primar
HCL 44 din 31.10.2017 - Alipire imobile
HCL 43 din 31.10.2017 - Trecere public privat
HCL 42 din 31.10.2017 - Trecere public privat
HCL 41 din 31.10.2017 - Plan ocupare functii publice
HCL 40 din 28.09.2017 - Validare dispozitie primar
HCL 39 din 28.09.2017 - Desemnare consilier
HCL 38 din 28.09.2017 - Rectificare buget
HCL 37 din 09.08.2017 - Executare lucrari asfaltari
HCL 36 din 09.08.2017 - Asigurare finantare cheltuieli neeligibile
HCL 35 din 09.08.2017 - Insusire inventar domeniu public
HCL 34 din 27.07.2017 - Mod stabilire salarii de baza
HCL 33 din 27.07.2017 - Alegere presedinte sedinta
HCL 32 din 27.07.2017 - Aprobare actualizare indicatori tehnico economici
HCL 31 din 27.07.2017 - Aprobare executare lucrari apometre
HCL 30 din 27.07.2017 - Rectificare buget local
HCL 29 din 27.07.2017 - Protocol cooperare IPJ Mures
HCL 28 din 26.06.2017 - Desemnare reprezentant CL
HCL 27 din 26.06.2017 - Studiu de fezabilitate
HCL 26 din 26.06.2017 - Devizul general
HCL 25 din 26.06.2017 - Rectificare bugetara
HCL 24 din 26.06.2017 - Validare dispozitie primar
HCL 23 din 24.05.2017 - Aprobare deviz alimentare cu apa
HCL 22 din 24.05.2017 - Aprobarea contului de excutie a bugetului local
HCL 21 din 24.05.2017 - Privind insusirea inventarului bunurilor domeniului public
HCL 20 din 25.04.2017 - Aprobarea planului de analiza
HCL 19 din 25.04.2017 - Implementare proiect canalizare
HCL 18 din 25.04.2017 - Aprobare studiu de fezabilitate
HCL 17 din 25.04.2017 - Insusirea inventarului
HCL 16 din 25.04.2017 - Actualizare comisie speciala
HCL 15 din 27.03.2017 necesitatea finantarii ob. Dotarea cu echipamente a Scolii Gimnaziale
HCL 14 din 27.03.207 Aprobarea bugetului local pe anul 2017
HCL 13 din 27.03.2017 aprobarea prin vanzarea imobilului de la nr. 542
HCL 12 din 27.03.2017 aderarea la ADI Campia Transilvaniei
          - HCL 12 Anexa nr. 1 Act Constitutiv al asociatiei Campia Transilvana
          - HCL 12 Anexa nr. 2 Statutul Asociatie Campia Transilvaniei
HCL 11din 27.03.2017 privind aprobarea Retelei scolare pe anul 2017-2018
HCL 10 din 27.02.2017 - Asfaltare infrastructura in comuna Valea Larga
HCL  9 din 27.02.2017 - privind infiintare retelei de canalizare
HCL  8 din 27.02.2017 - trecerea din domeniul public in domeniul privat imobil 542
HCL  7 din 27.02.2017 - aprobare inchiriere prin licitatie a pasunilor comunale
HCL  6 din 27.02.2017 - privind aprobarea amenajamentului pastoral
HCL  5 din 30.01.2017
HCL  4 din 30.01.2017
HCL  3 din 30.01.2017
HCL  2 din 30.01.2017
HCL  1  din 09.01.2017 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul anual al bugetului local la incheierea exercitiului financiar pe anul 2016

Ultima actualizare
22.01.2020
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro