HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2018

HCL 48 din 21.12.2018 - validare dispozitie primar
HCL 47 din 21.12.2018 - taxe si impozite
HCL 46 din 21.12.2018 - inscriere teren la cadastru
HCL 45 din 21.12.2018 - inscriere teren la cadastru
HCL 44 din 22.11.2018 - Serviciu de alimentare cu apa
HCL 43 din 22.11.2018 - Asfaltare infrastructura
HCL 42 din 22.11.2018 - Stabilire domenii
HCL 41 din 22.11.2018 - Retea scolara
HCL 40 din 22.11.2018 - Desemnare reprezentant CL
HCL 39 din 22.11.2018 - Licitatie publica
HCL 38 din 22.11.2018 - Prelungire PUG
HCL 37 din 23.10.2018 - Ajutoare de urgenta
HCL 36 din 23.10.2018 - Actualizare deviz general
HCL 35 din 10.10.2018 - Deseuri municipale
HCL 34 din 28.09.2018 - Trecere in domeniu privat
HCL 33 din 28.09.2018 - Rectificare buget
HCL 32 din 28.09.2018 - Scoatere bunuri din inventar
HCL 31 din 28.09.2018 - Deviz service autoturism
HCL 30 din 31.08.2018 - Alimentare cu apa potabila
HCL 29 din 31.08.2018 - Aprobare inscriere cadastru
HCL 28 din 31.08.2018 - Modificare componenta comisie locala
HCL 27 din 31.08.2018 - Modificare stat de functii
HCL 26 din 31.07.2018 - Modificare HCL 36/2017
HCL 25 din 31.07.2018 - Aprobare studiu de fezabilitate
HCL 24 din 31.07.2018 - Stabilire loc amplasament
HCL 23 din 29.06.2018 - Infiintare posturi contractuale
HCL 22 din 29.06.2018 - Transformare functii publice
HCL 21 din 29.06.2018 - Rectificare buget
HCL 20 din 06.06.2018 - PUD
HCL 19 din 23.05.2018 - delegare gestiune serviciu apa potabila
HCL 18 din 23.05.2018 - modificare inventar bunuri
HCL 17 din 23.05.2018 - Buget local - cont executie
HCL 16 din 23.05.2018 - infiintare post mediator
HCL 15 din 27.04.2018 - Aprobare proiect de interes public
HCL 14 din 30.03.2018 - Schimbare destinatie cladire
HCL 13 din 30.03.2018 - Stabilire activitati obligatorii 
HCL 12 din 30.03.2018 - Trecere domeniu public-privat 
HCL 11 din 19.02.2018 - Aprobare buget 2018
HCL 10 din 19.02.2018 - Aprobare PAAR
HCL  9 din 19.02.2018 - Aprobare retea scolara
HCL  8 din 19.02.2018 - Shimbare destinatie cladire
HCL  7  din 31.01.2018 Anexa 2
HCL  7  din 31.01.2018 Anexa 1
HCL  7  din 31.01.2018 - Iluminat public
HCL  6  din 31.01.2018 - Alimentare apa
HCL  5  din 31.01.2018 - Asfaltare drumuri
HCL  4  din 31.01.2018 - Plan actiuni de lucrari
HCL  3  din 31.01.2018 - Modificare HCL 19
HCL  2  din 31.01.2018 - Registru agricol
HCL  1  din 31.01.2018 - Acord de cooperare
Ultima actualizare
22.01.2020
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro