0265-488112      0265-488456
    Accesibilitate   valealarga@cjmures.ro
Anunt privind cumpararea directa de lucrari de constructii nr 309 din 17.01.2024 proiecte Extinderea sistemului de alimentare cua apa din com. Valea Larga, jud. Mures, Etapa 1 – 2023
Posted on Categories Informări

1_CERERE OFERTA
2_CS_V Larga
3_Formular_propunere_tehnica (1)
4. FORMULARE_V Larga
5_Model_Contract (3)
0 Pan de incadrare in zona
1 Pan de situatie
2 Pan de situatie
3 Pan de situatie
4 Pan de situatie
Coordonator planuri de situatie
D1 Detalii
D2 Detalii
D3 Detalii
PTE. Parti desenate Coperta
PTE. Cap I-III Memorii tehnice si Braviar
PTE. Cap IV Caiete de sarcini
PTE. Cap V Fise tehnice
PTE. Cap V Liste de cantitati
PTE. Cap VI Grafic de executie