0265-488112      0265-488456
    Accesibilitate   valealarga@cjmures.ro
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
STARE CIVILĂ
IMPOZITE ŞI TAXE
URBANISM
DIVERSE