0265-488112      0265-488465
    Accesibilitate   valealarga@cjmures.ro

Dispozitia nr. 08 din 21.01.2021 – privind convocarea CL al comunei Valea Larga in sedinta ordinara pentru data de 28.01.2021
Dispozitia nr. 60 din 19.02.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 74 din 30.03.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 86 din 15.04.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 21.04.2021
Dispozitia nr. 93 din 25.05.2021 – privind convocarea CL al comunei Valea Larga in sedinta ordinara pentru data de 31.05.2021
Dispozitia nr. 100 din 23.06.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 102 din 28.06.2021 – privind suplimentarea Proiectului ordinei de zi stabilit prin Dispozitia primarului nr. 100/23.06.2021
Dispozitia nr. 105 din 06.07.2021 – privind costuri servicii copiere documente Legea nr.544 din 2001
Dispozitia nr. 116 din 23.07.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 126 din 25.08.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 130 din 31.08.2021 – privind suplimentarea proiectului ordinei de zi stabilit prin Dispozitia primarului nr.126/25.08.2021
Dispozitia nr. 137 din 15.09.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 21.09.2021
Dispozitia nr. 152 din 21.10.021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 153 din 26.10.2021 – privind suplimentarea Proiectului ordinei de zi stabilit prin Dispozitia primarului nr. 152/21.10.2021
Dispozitia nr. 155 din 01.11.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Larga in sedinta extraordinara de indata pentru 04.11.2021
Dispozitia nr. 157 din 17.11.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 23.11.2021
Dispozitia nr. 158 din 19.11.2021 – privind retragerea unui Proiect de Hotarare