0265-488112      0265-488456
    Accesibilitate   valealarga@cjmures.ro

Dispozitia nr. 41 din 25.01.2022 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 31.01.2022
Dispozitia nr. 49 din 03.02.2022 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 09.02.2022
Dispozitia nr. 72 din 25.03.2022 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 31 martie 2022
Dispozitia nr. 82 din 07.04.2022 – privind convocarea CL in sedinta extraordinara pentru data de 08.04.2022
Dispozitia nr. 84 din 11.04.2022 – privind perioada desemnare functionar public in comisia paritara
Dispozitia nr. 87 din 21.04.2022 – privind constituirea Comisiei paritare
Dispozitia nr. 90 din 12.05.2022 – privind convocarea CL in sedinta extraordinara pentru data de 31.05.2022
Dispozitia nr. 103 din 10.06.2022 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 16.06.2022
Dispozitia nr. 110 din 20.07.2022 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 26.07. 2022
Dispozitia nr. 116 din 18.08.2022 – privind convocarea CL in sedinta extraordinara pentru data de 18.08.2022
Dispozitia nr. 121 din 30.08.2022 – privind persoana responsabila pentru relatia cu societatatea civila
Dispozitia nr. 143 din 22.09.2022 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 28.09. 2022
Dispozitia nr. 145 din 26.09.2022 – privind suplimentarea proiectului ordinei de zi
Dispozitia nr. 153 din 12.10.2022 – privind convocarea CL in sedinta extraordinara pentru data de 13.10. 2022
Dispozitia nr. 170 din 11.11.2022 – privind convocarea CL in sedinta extraordinara pentru data de 15.11.2022
Dispozitia nr. 173 din 14.11.2022 – privind suplimentarea proiectului ordinei de zi stabilit prin dispozitia primarului nr. 170 din 11.11.2022
Dispozitia nr. 197 din 16.12.2022 privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 22.12.2022

Dispozitia nr. 08 din 21.01.2021 – privind convocarea CL al comunei Valea Larga in sedinta ordinara pentru data de 28.01.2021
Dispozitia nr. 60 din 19.02.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 74 din 30.03.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 86 din 15.04.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 21.04.2021
Dispozitia nr. 93 din 25.05.2021 – privind convocarea CL al comunei Valea Larga in sedinta ordinara pentru data de 31.05.2021
Dispozitia nr. 100 din 23.06.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 102 din 28.06.2021 – privind suplimentarea Proiectului ordinei de zi stabilit prin Dispozitia primarului nr. 100/23.06.2021
Dispozitia nr. 105 din 06.07.2021 – privind costuri servicii copiere documente Legea nr.544 din 2001
Dispozitia nr. 116 din 23.07.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 126 din 25.08.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 130 din 31.08.2021 – privind suplimentarea proiectului ordinei de zi stabilit prin Dispozitia primarului nr.126/25.08.2021
Dispozitia nr. 137 din 15.09.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 21.09.2021
Dispozitia nr. 152 din 21.10.021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 153 din 26.10.2021 – privind suplimentarea Proiectului ordinei de zi stabilit prin Dispozitia primarului nr. 152/21.10.2021
Dispozitia nr. 155 din 01.11.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Larga in sedinta extraordinara de indata pentru 04.11.2021
Dispozitia nr. 157 din 17.11.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 23.11.2021
Dispozitia nr. 158 din 19.11.2021 – privind retragerea unui Proiect de Hotarare
Dispozitia nr. 185 din22.12.2021 – privind rectificarea bugetului pe anul 2021
Dispozitia nr. 186 din22.12.2021 – privind convocarea CL in sedinta ordinara in data de 28.12.2021