Proces Verbal de constatare a derulării etapei privind dreptul de preempțiune