0265-488112      0265-488456
    Accesibilitate   valealarga@cjmures.ro
Certificate de urbanism si lista cu autorizatiile de construire emise in anul 2023
Posted on Categories Informări

CERTIFICAT DE URBANISM NR 1
CERTIFICAT DE URBANISM NR 2
CERTIFICAT DE URBANISM NR 3
CERTIFICAT DE URBANISM NR 4
CERTIFICAT DE URBANISM NR 5CERTIFICAT DE URBANISM NR 6
CERTIFICAT DE URBANISM NR 7CERTIFICAT DE URBANISM NR 8
CERTIFICAT DE URBANISM NR 9
CERTIFICAT DE URBANISM NR 10
CERTIFICAT DE URBANISM NR 11
CERTIFICAT DE URBANISM NR 12
CERTIFICAT DE URBANISM NR 13
CERTIFICAT DE URBANISM NR 14
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 1
AUTORIZATIE DE DESFIINTARE NR 2
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 3