0265-488112      0265-488456
    Accesibilitate   valealarga@cjmures.ro
Anunt privind cumpararea directa de lucrari de constructii nr 309 din 17.01.2024 proiecte Extinderea sistemului de alimentare cua apa din com. Valea Larga, jud. Mures, Etapa 1 – 2023
Posted on Categories Informări

1_CERERE OFERTA
2_CS_V Larga
3_Formular_propunere_tehnica (1)
4. FORMULARE_V Larga
5_Model_Contract (3)
0 Pan de incadrare in zona
1 Pan de situatie
2 Pan de situatie
3 Pan de situatie
4 Pan de situatie
Coordonator planuri de situatie
D1 Detalii
D2 Detalii
D3 Detalii
PTE. Parti desenate Coperta
PTE. Cap I-III Memorii tehnice si Braviar
PTE. Cap IV Caiete de sarcini
PTE. Cap V Fise tehnice
PTE. Cap V Liste de cantitati
PTE. Cap VI Grafic de executie

Certificate de urbanism si lista cu autorizatiile de construire emise in anul 2023
Posted on Categories Informări

CERTIFICAT DE URBANISM NR 1
CERTIFICAT DE URBANISM NR 2
CERTIFICAT DE URBANISM NR 3
CERTIFICAT DE URBANISM NR 4
CERTIFICAT DE URBANISM NR 5CERTIFICAT DE URBANISM NR 6
CERTIFICAT DE URBANISM NR 7CERTIFICAT DE URBANISM NR 8
CERTIFICAT DE URBANISM NR 9
CERTIFICAT DE URBANISM NR 10
CERTIFICAT DE URBANISM NR 11
CERTIFICAT DE URBANISM NR 12
CERTIFICAT DE URBANISM NR 13
CERTIFICAT DE URBANISM NR 14
CERTIFICAT DE URBANISM NR 15
CERTIFICAT DE URBANISM NR 16

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 1
AUTORIZATIE DE DESFIINTARE NR 2
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 3
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 4
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 5
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 6
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 7
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 8