Proces verbal finalizare procedura exercitarea dreptului de preemțiune oferta nr.1 din 2022